ul.Okulickiego14    tel.: 0158426389    znp.stalowawola@op.pl.

         

 

 PREZYDIUM

ZARZĄDU ODDZIAŁU ZNP W STALOWEJ WOLI

KADENCJA 2014-2018

 

Lp.

Funkcja

Imię i nazwisko

1.

Prezes Oddziału

Eliza Walicha

2.

Wiceprezes Zarządu Oddziału

Marta Micho

3.

Wiceprezes Zarządu Oddziału

Piotr Rochowski

4.

Sekretarz Z.O.

Grażyna Dziob

5.

Przewodnicząca Sekcji

Emerytów i Rencistów

Irena Gierłach

6.

Przewodnicząca Sekcji Pracowników

 Administracji i Obsługi

Anna Woźnicka

7.

Członek - Księgowa

Barbara Markowicz

 

 

ZARZĄDU  ODDZIAŁU ZNP

W STALOWEJ WOLI

 KADENCJA   2014-2018

 

1. Cygan Beata - ZSP Nr 3
2. Dziob Grażyna - SEiR
3. Figurniak Joanna - ZSO nr 2
4. Gierłach Irena - SEiR
5. Koluch Tomasz - ZSO nr 2
6. Kołodziej Małgorzata - Przedszkole nr 2
7. Kotwica Alina - Przedszkole nr 15
8. Markowicz Barbara - SEiR
9. Michno Marta - ZS nr 3
10. Olejarz Małgorzata - ZSP Nr 2
11. Oleksy Aleksandra - ZSP Nr 1
12. Paluch Urszula - ZS nr 3
13. Rochowski Piotr - CEZ
14. Walicha Eliza - Przedszkole nr 4 Z.O.
15. Woźnicka Anna - ZS nr 3

ODDZIAŁOWA  KOMISJA REWIZYJNA

1. Stępień Irena - Przewodnicząca - ZS Nr 6 Specjalnych
2. Maria Pyret - SEiR
3. Uba Halina - PSP nr 1

Kronikę Oddziału prowadzi: Marta Michno

Oddziałowy Koordynator SIP: Joanna Figurniak

Protokolant: Marta Michno

 

©